Όροι και Κανονισμοί

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών του http://www.cypruspolicetorchrun.com/ από τον/την επισκέπτη/ρια / χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του/της με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα του. Συνεπώς, ο/η επισκέπτης/ρια / χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Ο/η επισκέπτης/ρια / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του http://www.cypruspolicetorchrun.com/ ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του/της επισκέπτη/ριας / χρήστη, αποδοχή των όρων αυτών.

 

1.    ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ
Το σωματείο μας διατηρεί τον ιστότοπο http://www.cypruspolicetorchrun.com/για να διευκολύνει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες που παράγονται από τους φορείς του δημοσίου κατά την εκτέλεση της δημόσιας αποστολής τους. Διευκρινίζεται όμως ότι οι πληροφορίες αυτές δεν αποσκοπούν στο να υποκαταστήσουν νομικά κείμενα και ούτε αποτελούν νομική ερμηνεία.

 

Οι δημόσιοι φορείς καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που αναρτώνται στον ιστότοπο να είναι ακριβείς και χωρίς λάθη. Παρόλα αυτά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι όλες οι πληροφορίες που αναρτώνται είναι ακριβείς. Όταν εντοπίζονται σφάλματα, καταβάλλεται προσπάθεια ώστε αυτά να διορθώνονται.

 

Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του περιεχομένου ενός εγγράφου που βρίσκεται στον ιστότοπο και καθορισμένων επισήμων εγγράφων, τότε έγκυρο θα θεωρείται το περιεχόμενο του επισήμου εγγράφου.

Οι διασυνδέσεις με εξωτερικές σελίδες προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση των επισκεπτών/ριών και δεν θα πρέπει να εκληφθούν με οποιοδήποτε τρόπο ως υιοθέτηση, σύσταση ή έγκρισή τους.